O akupunktuře

Akupunktura je léčebná metoda vycházející z tradiční čínské medicíny, během které se do tzv. akupunkturních bodů pacienta napichují jehličky. Podle tradiční nauky leží tyto body na akupunkturních drahách neboli drahách energie, tzv. meridiánech. Těmi proudí životní energie Qi a jsou spojeny s jednotlivými orgány. Akupunktura se snaží předcházet nerovnováze v proudění Qi. 

Jednotlivé body nejsou stejně účinné a mají různé kategorie. Pro představu některé z nich.

Přepravní body

Nachází se na každé z 12 drah, a to v úsecích od konečků prstů po lokty či kolena. Tok Qi v těchto úsecích je přirovnáván k řece, od jejího pramene až k ústí do moře. Takto Qi "vyvěrá" na konečcích prstů, kde je její proud dosud slabý, zde se body nazývají "studánky". Dál po proudu, kde Qi nabírá na síle, se nacházejí body mělčin a poblíž loktů a kolenou, kde se "řeka" Qi zanořuje do těla - moře, leží body spojení. Skrze body lze ovlivňovat tok Qi. Podobně jako zásah na horním prameni ovlivní celý tok a její stav dál po proudu.

Sběrné body

Body leží na přední straně trupu a soustřeďuje se v nich yinová Qi jednotlivých orgánů Cang-Fu.

Zádové přepravní body

Jsou umístěny podél krční, hrudní a bederní páteře a koncentruje se v nich Yangová Qi orgánů.

Existuje mnoho dalších podobně funkčně spojených skupin bodů. Čím hlouběji se s nimi praktik obeznámí, tím snadněji pak dokáže volit nejvhodnější kombinace bodů pro případný léčebný efekt.