Fu orgány

Žlučník

Je to dutý orgán u jater. Jeho hlavní náplní je shromažďovat žluč. V momentě, kdy je jídlo, které sníme natolik mastné, že játra nestíhají produkovat žluč, přichází na řadu žlučník, aby uvolnil své zásoby žluče a játrům pomohl. Pro své skladovací vlastnosti je nazýván "skladištěm, v němž je esence" nebo též "skladiště čistého". Vylučování žluči je řízeno z jater, jsou li játra stísněna, je narušeno plynulé vylučování žluči, což má za následek nechutenství, poruchy stolice, rozpínání pod žebry. Pokud jsou játra naopak předimenzovaná, tak Qi žlučníku stoupá nahoru a můžeme pociťovat hořko v ústech nebo až zvracení hořké zelenožluté tekutiny. Pokud je bržděný odtok žluči ve žlučníku vede to k tvorbě žlučových kamenů.

Vztah jater a žlučníku se odráží i v psychické rovině člověka, neboť játra řídí úmysly a žlučník řídí rozhodování. Proto pokud je člověk bázlivý, nerozhodný, plachý či lekavý, můžeme usuzovat na problémy žlučníku.

Žaludek

Hlavní funkcí žaludku je řídit "příjem a skladování" potravy a její rozklad. V žaludku dochází k rozkladu potravy a trávení. Rozložené jídlo se dělí na "čisté" a "kalné". Za "čisté" lze považovat výživnou esenci z potravy, která díky koordinaci se slezinou může být z jídla vyseparována a poslána směrem nahoru. Za "kalnou" jsou označeny zbytky potravy, ze kterých už žaludek nevyseparovat esenci. Aby se jich zbavil, pošle je dolů. Žaludku se tedy přisuzuje funkce spouštění "kalného" dolů. Proto když je tato funkce narušena, dochází k protipohybu "QI NI" a objevuje se například zvracení či pouhá nevolnost.

Žaludku je přiřazena yangová polarita, to znamená, že je aktivní ve své činnosti a má rád vlhko. Logicky z toho vyplývá, že sucho ho bude poškozovat, proto přemíra suché stravy pro žaludek není vhodná a může vyvolat až horko či oheň, což se může projevovat suchostí v ústech, žízní, pálením žáhy.

Tenké střevo

Je přímo napojeno na žaludek a tím pádem přebírá dokončovací funkci "separaci živin". Vyextrahuje z potravy maximum esence a znovu za asistence sleziny ji pošle nahoru k dalšímu zpracování. Z potravy se stává "mrtvá" hmota. Ta je transportována do tlustého střeva a ze zbývající tekutiny se stává moč. Tento proces je čínskou medicínou nazýván "oddělování čistého od kalného".

Tlusté střevo

Poslední zbytky potravy jdou přes branku tenkého střeva do tlustého. Zde probíhají poslední separace tekutin a z hmoty se utváří stolice, která jde přes konečník z těla ven. Posouvání stolice je funkcí samotného střeva, ale pomáhají mu v tom žaludek, který spouští kalné dolů. Plíce, které pročišťují směrem dolů a ledviny se svojí transformační schopností. Nadměrným vysušením tekutin z horka může vznikat zácpa. Dalšími příznaky poruchy střeva jsou průjmy, bolesti břicha, borborigmy.

Močový měchýř

Je dutý orgán uložený v podbřišku, směrem nahoru je propojený s ledvinami a směrem dolů močovou trubicí s pohlavními orgány. Močový měchýř, dle čínské medicíny zodpovídá za uskladňování a vylučování moči. Vodní hospodářství je řízeno plícemi, slezinou, ledvinami a trojitým zářičem. Ledviny mají za úkol rozlišovat "čisté od kalného", čisté vracejí do oběhu a kalné sestupuje do močového měchýře a močovou trubicí pryč. Problémy jako ztížené močení či ztráta kontroly nad močením jsou ukazatelem pro problémy močového měchýře, ale může to poukazovat i na jiný orgán.

Trojitý zářič

Tak trochu osamělý jezdec, říká se o něm, že má jméno, avšak nemá tvar. Nazývá se "osiřelý orgán Fu". Trojitý zářič je souhrnné označení pro horní, střední a dolní zářič, které jsou považovány za jeden. Je největší ze všech Fu orgánů. Je rozdělen na tři úseky.

Horní zářič je od bránice nahoru, obsahuje plíce a srdce. Dle knihy Žlutého císaře je nazýván mlhou. Neboť mlha označuje rozptylovací funkci plic a srdce, díky níž jsou po těle roznášeny Qi, krev, tekutiny.

Střední zářič je oblast mezi bránicí a pupkem, zahrnuje slezinu a žaludek. Je císařem nazývána jako "močál" či "bažina". Tímto pojmem pravděpodobně chtěl obsáhnout trávicí pochody, kdy se rozkládá potrava a mění se na bublavou hmotu.

Dolní zářič je oblast od pupku dolů a zahrnuje v sobě játra, ledviny, tenké a tlusté střevo, močový měchýř. Je to soubor vylučujících orgánů a lze se domnívat, že proto byl císařem nazýván jako "kanál". Neboť orgány díky svým funkcím "oddělovat čisté od kalného", regulují odpad v těle.

Trojitý zářič má hlavní funkci zodpovídat za vodní hospodářství těla. Ve Vnitřní knize Žlutého císaře stojí: "Trojitý zářič je jako správce nad vodními kanály, z něhož vycházejí vodní trasy". Zodpovídá za distribuci tekutin, na níž se podílí spolu s plícemi, slezinou a ledvinami.