Srdce z pohledu čínské medicíny

Srdce je vnímáno čínskou medicínou jako císař.  V srdci je uložen duch "Shen", tzn. To je to, co z nás mluví, naše identita, naše "já".

Srdce řídí krev

Srdce zodpovídá za kvalitu krve. Aby krev mohla správně cirkulovat po těle, je zapotřebí cévního systému. Proto stav cév je přisuzován také srdci. Když je srdce zdravé, pak krev má správnou konzistenci, také cévy jsou pružné a průchozí. K tomu, aby srdce bylo zdravé a mělo svojí hybnou sílu, potřebuje dostatek Qi. Plná a silná Qi zabezpečuje bezproblémový chod srdce a kvalitní krev.

Srdce je sídlem duše "Shen"

Čínská medicína nepřisuzuje význam mozku, co se týče lidské psychiky. Z čínského pohledu je psychika člověka závislá na součinnosti všech hlavních pěti orgánů Zang. Srdce uchovává ducha "Shen". Játra ducha "Hun", zodpovídajícího za vnímání krásna a estetična. Slezina ducha "Yi" který zodpovídá za uvažování, záměr. Plíce ducha "Po", náš sebezáchovný mechanizmus těla. Ledviny ducha "Zhi", který řídí mimo jiné naši vůli, moudrost, sebepoznání. Ovšem pomyslně nad tím vším sedí srdce jako "vládce" a kontroluje situaci všech.

Srdeční Qi je jangové povahy a každý yang potřebuje i svůj yin. Ten se mu dostává díky Esenci, která je spojením ledvinné esence, slezinné esence a esence z vdechovaného vzduchu. Díky těmto dvěma složkám může srdce vykonávat svou psychickou roli "zrcadlení věcí". Reflektování světa, příjímání a podnětů z okolí.

Představme si srdečního ducha "Shen" v pomyslném domečku s okýnky, který kouká ven. Ostatní duše mu nosí před okno realitu tzv. "obrazy", jako třeba jaterní duch Hun "Ó to je krásná květina". Srdce to vyhodnotí a dostaví se pocit krásy a radosti.

Děti často trpící na horečnatá onemocnění, mívají při vysokých teplotách halucinace. To znamená, že játra přinesou obraz "Ó to je krásný dinosaurus". Srdce díky vysoké teplotě má zamlžené sklo u okýnka a špatně vyhodnotí realitu. Závěr toho všeho je, že dítě je přesvědčeno o existenci dinosaura, ač tam skutečně není.

Disharmonie srdce může vést od lehčích poruch psychiky jakou je nespavost, velké množství snů, duševního neklidu až přes vážnější problémy jako otupělost, malátnost, delirium.

Pot je tekutina srdce, vývodem srdce je jazyk a vybarvuje se na obličeji

Pot je transformován z tělních tekutin a tělní tekutiny mimo jiné tvoří i krev. Proto se o potu říká, že "pot je tekutinou srdce". Abnormální pocení, lze tedy považovat za prázdnotu srdce. Při prázdnotě yangu srdce se bude člověk hodně potit, samovolně. Při prázdnotě yinu, bude pocení kradmé, tzn. ve spánku.

Jazyk je určujícím ukazatelem stavu srdce. Pokud je srdce vyčerpané, objevuje se na jazyku barva až do nachova. Pokud je v harmonii, je jazyk správně vlahý s růžovou barvou.

Obličej nám také může ledacos naznačit o stavu našeho srdce. Je-li srdce v pořádku, má obličej zdravě červenou barvu s dostatkem vlhkosti. Kvalita vlasů je do jisté míry také směrodatná, neboť se říká, že "vlasy jsou zbytkem krve". Tak dle lesku a kvality vlasů, můžeme usuzovat, v jaké kvalitě se krev nachází a můžeme tak předcházet disharmonii srdce.