Plíce z pohledu čínské medicíny

Kdo nedýchá, nežije. Plíce jsou velice významný orgán našeho těla. Vedle zcela zásadní funkce výměny plynů - dýchání, neboli řízení Qi. Mají za úkol neméně důležité funkce jako je rozptylování a vedení dolů, pracují s vodním hospodářstvím těla - regulují a zprůchodňují vodní trasy.

Plíce ovládají Qi

Qi náleží plicím, to určuje jejich důležitost ve vztahu k Qi. Plíce jsou hlavní místo, kde dochází k výměně vnitřní - kalné Qi za vnější, tzv. čistou Qi ze vzduchu. Tím dochází k procesu "nahrazování starého novým".

Funkce řízení Qi celého těla spočívá v tom, že smícháním čisté Qi ze vzduchu tzv. Gu Qi s esenciální vyživující Qi získanou z potravy se v plicích vytváří tzv. osnovná Qi, Zong Qi. Ta se shromažďuje v hrudníku, kde stoupá nahoru do nosu a úst, čímž podporuje proces dýchání. Srdce díky svým cévám napomáhá transportu do celého těla, kde Qi zahřívá svalstvo a napomáhá kostem a celému tělu udržovat chod fyziologických funkcí.

Jestliže je narušena funkce plic, má to za následek oslabení dechu a tvorbu "osnovné Qi". Což způsobí dechovou nedostatečnost, tichou mluvu, únavu, bezvládnost.

Dnešní uspěchaná a stresovaná doba, která klade vysoké nároky na výkon, generuje u lidí nekvalitní dýchání. Při stresu nadledvinky produkují stresové hormony (adrenalin, noradrenalin) mění se dýchání, je mělké a povrchové.

Dobou největší aktivity plic je 3-5 hodna, není náhodou, že časté astmatické záchvaty, jsou v těchto ranních hodinách.

Plíce řídí pročišťování a klesání

Plíce jsou součástí horního zářiče. Další jejich velice důležitou funkci je posílat Qi a vodu společně s esencí z potravy (získanou z dráhy sleziny) dolů. Plíce jsou přezdívány horní pramen vody a je to díky tomu, že když je mechanizmus transportu vody narušen, tak vznikají otoky, zejména v horní části těla. Problém bývá i kašel, neboť je to protipohyb Qi. Dalšími komplikacemi je pocit na zvracení- nauzea, či zvracení samotné. Plíce posílají vodu dolů ledvinám, které jí zpracovávají a transformují v moč. Pokud se tak neděje, člověk může mít problémy s vylučováním moči, sníženým močením a další změny v souvislosti s vodním hospodářstvím těla.

Díky klesavé funkci plic a spolupráci s ledvinami, je správně zajištěno dýchání. Neboť z pohledu čínské medicíny nádech - řídí ledviny, výdech - řídí plíce.

Plíce jsou dvoranou všech cév

Toto přízvisko si vysloužili jak díky svému postavení v těle, neboť ze všech Zang orgánu leží nejvýše, proto dvorana. A tím, že úzce spolupracují se srdcem, potažmo s krví se jim říká "dvorana cév".

Jak je popsáno výše krev může proudit v cévách jenom díky hybné síle Qi. Neboť krev je matkou Qi a Qi je generálem krve. To můžeme chápat tak, že krev bez Qi by nemohla kolovat v cévách, Qi dává krvi pohyb. A Qi bez krve by byla neharmonická. Z čehož jasně vyplývá, že jedno bez druhého nemůže fungovat.

Vývodem plic je nos, kůže

Díky svému spojení s vnitřním světem prostřednictvím nosu, je to jedna z cest kudy může napadat tělo škodlivina zvenčí. To se pak projevuje sekrecí z nosu, dušností, ucpáním nosu - překážkou je vnější škodlivina, což se projeví i ztrátou čichu.

Čich je zachován jen je-li plicní Qi harmonická.

Co se týče kůže a ochlupení, tak právě kůží regulují plíce dopravování ochranné Qi na povrch těla. Plíce kůží regulují proces vylučování potu a napomáhají tím i termoregulaci. Pokud obranná Qi není dost pevná, dochází k častějším onemocněním, dalo by se to přirovnat k západnímu pojetí imunity.

Emoce spojené s plícemi

Emocí plic je žal. To znamená, že pokud se budeme často poddávat smutku, tak budeme oslabovat Qi plic. A naopak, pokud se narodí jedinec s oslabenými plícemi, je náchylnější k prožívání smutku.