Slezina z pohledu čínské medicíny

Západní pohled se na slezinu dívá jako na orgán, kde dochází k hromadění krve a rozkladu červených krvinek. V pojetí čínské medicíny je slezina zcela zásadní pro funkci Qi a trávicí systém.

Dle TČM slezina je hlavním orgánem, který reguluje trávení. Díky tomu dokáže z potravy vytáhnout čistou jemnou esenci, kterou posléze distribuuje do celého těla. Díky esenci je v těle tvořena krev, Qi a tělní tekutiny. Takže slezina zodpovídá i za krvetvorbu v těle. Slezina představuje aktuální zdroj životní síly. Zodpovídá za postnatální základ. Neboť naše kvalita života se odvíjí do velké části z toho, jak se o svoji slezinu staráme.

Pokud slezina pracuje jak má, tzn. Její funkce řízení a distribuce esence je silná, pak správně pracuje tvorba a transformace Qi a krve. Pokud je její chod narušen, postihuje to trávicí systém a objevují se příznaky jako je nadýmání, bolest břicha, průjem, únava, bolest končetin.

Zpracování potravy a její transport, přeprava tekutin

Co se stane s potravou, když jí sníte? Jídlo jde do žaludku, kde se začíná trávit, pak jde do tenkého střeva, kde dochází k procesu, který je čínskými mistry nazýván "oddělování čistého od kalného", čili rozdělení jemných a hrubých složek potravy. Ovšem za hlavní hybnou sílu řídící tyto pochody lze považovat slezinu. Slezina vynáší jemnou esenci vyseparovanou ze stravy, k ní se přidává esence vyseparovaná plícemi ze vzduchu. A obě jdou nahoru do srdce, kde jsou předány krvi a krev zajistí transport a dodání živin po celém těle.

Stejným způsobem pracuje slezina v distribuci tekutin. Přeměňuje tekutou stravu na esenci a napomáhá ledvinám odstranit tekutinu starou či nadbytečnou skrze moč. Slezina musí být vysušena, nesnáší vlhkost. Proto když je oslabena zadržuje tekutiny a nemůže řádně vykonávat své poslání.

Slezina řídí "zvedání čistého"

Po té, co potrava projde procesem přeměny na jemnou esenci potravy, je esence přepravována nahoru do srdce a plic, kde se jejich účinkem přeměňuje v Qi a krev. Skrze krev a Qi se dostává do celého těla. Pojem "čistého" tedy vysvětluje esenci. Slezina tedy řídí zvedání čistého, zatímco žaludek zodpovídá za "klesání kalného", což je sestupování nepotřebných zbytků potravy trávicím traktem.

Na základě tohoto procesu vzniká rovnováha v trávicím traktu.

Slezina řídí ovládání krve

Jak bylo výše řečeno, slezina vytváří krev z jemné esence separované z potravy. Další neméně důležitou funkcí je udržování krve v cévách. Je li funkce zachována, krev se drží ve svém řečišti, tedy v cévách. Pokud je narušena, mohou vznikat krvácivé stavy, jako zvracení krve, krev ve stolici, podkožní výrony, krev v moči atd.

Slezina vyživuje maso, jejím vývodem jsou ústa a projevuje se na rtech

Jelikož končetiny jako ruce a nohy mají velký podíl svalstva, je pohyb končetin do velké míry závislý na slezině. Neboť jak už víme, slezina vytváří Qi a krev skrze esenci a pohyb svalů končetin má velké nároky na krev a Qi. Proto je úzký vztah mezi slezinou a masem, pohybem končetin.

Čínští mistři vypozorovali, že pokud je slezina silná, tak člověk dokáže dobře rozeznávat pět chutí, rty jsou červené a mají svěží vzhled. Pokud jsou vybledlé, znamená to, že slezina nepracuje dostatečně a vytrácí se i chuť.