Ledviny z pohledu čínské medicíny

Ledviny jsou v čínské medicíně považovány za základní kámen života a to z toho důvodu, že schraňují životadárnou ESENCI.

Ledviny ochraňují esenci

Proč je pro nás tak důležitá? Esence nám určuje délku a kvalitu našeho života. Dostává se jí v mnohé literatuře termínu "prenatální Qi". Termín prenatální nám naznačuje, že je to stav před narozením. Tuto esenci totiž získáváme od svých rodičů. Je to dar, který nám je předán v momentu našeho početí.

To jak je dar cenný, nám určuje zdravotní stav obou rodičů. Bude-li tedy otec alkoholik a matka zdravotně zatížena narodí se dítě, jehož esence sice bude 100%, ale bude to rozdílných 100% od dítěte, které vzešlo ze zdravých rozumně sportujících rodičů. Každé dítě má svých 100% esence pro život, ale je tam cítit rozdíl v kvalitě.

Jak už bylo řečeno, slezina je považována za "postnatální Qi". Tedy generuje životadárnou Qi po narození. Ledviny a slezina spolu vzájemně spolupracují. Slezina generuje esenci z potravy a dle potřeby ji doplňuje ledvinám. Proto je nezbytné se starat o dráhu sleziny a dobře a pravidelně se stravovat, neboť když je dráha sleziny v pořádku, tělu stačí brát si esenci z ní nikoli z ledvin. V případě, že se člověk nepravidelně stravuje je pod velkým stresem a jí nekvalitní jídlo. Slezina je zablácená a nemá z čeho ani jak generovat esenci a v ten moment si tělo musí sáhnout do rezerv a tím pádem do ledvin. Veškeré stimulanty jako káva, černý čaj, drogy, energetické nápoje nám rovnou otevírají vrátka k ledvinám a berou si to nejcenější.

Lze to přirovnat k velkému hrnci peněz. Když budete chodit do práce a budete dostávat plat, tak vám peníze stačí. Když vám jednou, dvakrát, třikrát výplatu nikdo nedá, půjdete a vezmete si z naspořených zásob ze svého hrnce peněz. Ovšem když to budete dělat pravidelně, tak tam po čase nezbyde nic. U těla je to stejné, slezina generuje Qi, protože se správně stravujete, po nějakém čase se něco stane, vy se o sebe přestáváte starat (alkoholismus, stres v práci) a tento životní styl poškodí dráhu sleziny a ta není schopná vykonávat funkce co má. Tělo nastolí sebezáchovný režim a sáhne do ledvin pro esenci. Pokud se nic v životě našeho člověka nezmění, tak bude sahat do rezerv tak dlouho, dokud ji nevyčerpá a v ten moment umírá.

Ledviny řídí nádech

Ač je to pro mnohé překvapivé, tak ledviny se podílí na dýchání a konkrétně na nádechu. Funkcí nádechu tzv;"nasávání Qi" zajišťují, že čistá Qi - zvenčí vdechovaná plícemi - sestupuje při nádechu dolů do ledvin a obohacuje jejich Qi. Při oslabených ledvinách mohou nastat problémy s nádechem, mělký dech, či dušnost.

Ledviny ovládají kosti a dřeň

Tělo je tvořeno kostmi a v nich je dutina, která je vyplněna kostní dření. Ta je dle čínské medicíny tvořena právě ledvinovou esencí. Proto u pomalého růstu dětí, můžeme přikládat váhu ledvinám, stejně tak starý člověk na sklonku života má problém s pohybem, kosti jsou křehké, lámavé a bývá to doprovázeno bolestmi v bedrech.

Ledviny řídí zuby, vlasy a vývodem jsou uši a dvě dolní yin

Vlasy jsou výhonky ledvin, takto na vlasy nahlíželi staří mistři. Proto není divu, že když nám esence ubývá, začínají nám šedivět vlasy. Dalo by se říci, že vzhled vlasů odráží kondici ledvin.

Zuby jsou považovány za "zbytek kostí", proto na ně můžeme pohlížet stejně.

Za horní vývod ledvin jsou považovány uši. Uši vedou do mozku a mozek je považován za "moře dřeně", tudíž úzce souvisí s ledvinami. Porucha ledvin se může projevit zhoršením sluchu, či šuměním v uších. Dolní vývody ledvin jsou dva. Jednak je to močový měchýř spolu s pohlavním ústrojím a druhým je konečník. Tudíž pokud nejsou v harmonii tyto vývody, může to znamenat disharmonii ledvin.