Cyklus proměn

Tradiční čínská medicína vznikla na základě pozorování přírody a jejich cyklů. Jednotlivé elementy z přírody jsme si již zmínili v předešlých článcích, teď je na místě vysvětlit jejich vzájemný vztah rození. 


Cyklus rození

Cyklus rození je zahájen elementem dřeva. Dřevo, tedy játra dodává energii ohni-srdci, aby mohlo správně pracovat.

  • Oheň - srdce, musí správně hořet, aby vyživil a zahřál zemi, tedy slezinu.
  • Zem - slezina, musí být pevná a suchá pro kov, tedy plíce.
  • Kov - plíce, přechází do vody, tedy ledvin.
  • Voda - ledviny, dodává energii dřevu, aby mohly růst rostliny. Cyklus se uzavírá.

Zásobovací cyklus podporuje harmonii. Ale aby jí bylo dosaženo, musí být kontrola. Kontrolu si dělají elementy vzájemně.

Cyklus ovládání - kontroly

  • Oheň kontroluje kov, neboť nadměrným ohněm by se kov roztavil.
  • Kov kontroluje dřevo, neboť nadměrnou silou kovu z dřeva budou třísky.
  • Dřevo kontroluje zemi, aby nebyla drancována kořeny stromů.
  • Zem kontroluje vodu, určuje její směr, svými koryty řek.
  • Voda kontroluje oheň, v případě velkého žáru ho může uhasit.

Pokud chce člověk žít zdravě, musí se snažit, aby cyklus rození i cyklus kontroly měl v harmonii. Převažuje-li energie jednoho elementu, je jasné, že cyklus je narušen, nedochází ke kontrole a tělo musí začít intenzivně vyrovnávat nerovnováhu. Tím spotřebuje mnoho energie.

Objevuje se bolest, či kašel a tento signál je třeba považovat za varovnou svítící kontrolku. Se svým vozem byste také nejeli dál, když bude svítit kontrolka oleje, či motoru. Mnohdy se chováme ke svým věcem lépe, než ke svému tělu a to je vlastně také naše vozidlo, pro naši duši. Neb co je duše bez těla?

Úsilí terapeuta či lékaře tradiční čínské medicíny, je nastolit zpátky rovnováhu. K tomu využívá různých prostředků - Qi Gong, akupunktura, fototerapie, tuina a různé techniky jako třeba moxibuce, baňkování či guasha.

Staří Číňané, vycházeli ve svých poznatcích také z tradic. Jednou z nich, která se přímo promítla do TČM je úcta ke svým předkům. Bylo nemyslitelné, aby vnoučata či děti se chovali nevhodně ke svým rodičům či prarodičům. Proto oba cykly přenesly do rodinného vzorce, který jasně shrnuje pět elementů.