Yang Sheng Fa

Jednoduchá a často podceňovaná metoda, která je klíčem k dobrému zdraví a psychické pohodě. Zdravé a dobře fungující tělo, vede ke zdravé mysli a energii. Existuje několik způsobů, jak podpořit zdraví a začlenit do života zdravý životní styl v mnoha aspektech.

Ochrana zdraví se v dřívějších dobách začala považovat za vědní obor a začalo se jím zabývat i mnoho škol. Formovala se v období 722 -221 př.n.l. Mezi velké učence, kteří se o utváření metody o zdraví zasloužili, byli zejména Lao´C, Konfucius, Mencius. Dále pak Zhang Zhong Jing, Ge Hong, Chao Yuan Feng, Sun Si Miao,

Metoda pěstování života se zaobírá ročními obdobími, jídlem, denním režimem, kultivací ducha, pohybovým a dechovým cvičením, Qi Gongem, pravidly sexuality, akupunkturou, moxováním, masážemi, fytoterapií

.

Meta pěstovaní života neboli Yang Shen Fa se vyznačuje nízkými náklady a důrazem na prevenci, kázeň, souzněním s přírodou a tělem samotným.

Když se chceme starat o zdraví, tak to částečně zahrnuje starání se i o své emoce.

Slovo emoce je odvozeno od latinského slova "emovere", což znamená rozvířit. Je důležité si uvědomit, co emoce dělají s energií v našem těle. Emoce rozvíří a nastaví energii do pohybu. Jen pro představu lehké vyjádření toho, co která emoce v těle dělá s Qi,

  • Xi - emoce radosti - uvolňuje stagnace a zajišťuje distribuci Qi
  • Jing - šok - uvádí Qi v nepořádek
  • Si - přemýšlení - zauzluje Qi
  • Bei - smutek - stahuje energii Qi do sebe (dělá úbytek Qi)
  • You - sklíčenost - zpomaluje rychlost Qi
  • Kong - strach - Qi má tendenci klesat
  • Nu - hněv - má tendenci Qi zvedat

Níže budou popsány některé způsoby, co začlenit do svého života a čeho si všímat či praktikovat v každodenním životě pro zvýšení zdraví a dlouhověkosti.

Jídlo jako terapie - může být použito k posílení vaší tělesné konstituce podle toho, jakou nerovnováhu v těle zrovna máte. Jídlo je lék.. Všechny potraviny mají různé vlastnosti ať už ochlazující, či zahřívající a ovlivňují nebo posilují různé orgány a s nimi i tělesné funkce. Se zdravým tělem je mnohem jednodušší udržovat zdravou a silnou mysl.