O fytoterapii

Fytoterapie (z řeckých slov fyton, tj. rostlina a therapeuein, tj. pečovat, léčit) je činnost, v minulosti známá též jako bylinkářství, při které jsou k léčbě člověka využívány léčivé rostliny, tzn.především byliny, polokeře, keře, stromy, dále též v omezené míře i houby a řasy atd. Fytoterapie bývá označována jako druh alternativní medicíny.  První doložená zmínka o využívání léčivých rostlin je z období 3000 př. n. l. ze sumerských hliněných tabulek. 

Léčba bylinami - fytoterapie - tvoří jeden z hlavních pilířů TČM. Vzhledem k rozloze a poloze Číny se nabízí k léčebnému využití několik set druhů bylin a minerálů. Čínská fytoterapie je nejucelenější sbírkou k léčbě určených přírodnin, která namísto působení jednotlivých složek zkoumá působení léku jako celku.

Recepty (směsi) jsou sestavovány na míru klientovi. Obvykle se skládají z 5-10 léčiv a praktik při jejich sestavování postupuje podle přesné diagnózy pacienta. I samotné dávkování je vyšší, než jsme zvyklí u českého bylinkářství. Dávky kolem 70 - 100 gramů na den jsou velmi běžné.

Nejčastější formou bylinných směsí jsou vážené sušené byliny, sloužící k přípravě odvarů. Bylinné odvary jsou nejúčinnější variantou a jejich chuť je vpravdě nezaměnitelná. Další používanou formou je prášek z rozemletých bylin tzv. San. Granulované byliny se v tomto případě zalévají teplou vodou. Další formy zahrnují sirupy, tablety a pokroutky - tzv. wan. Poslední dvě jmenované vycházejí ze starých, osvědčených receptur, nebo jejich modifikací pro moderní dobu. Výhodou je u nich úspora času a možnost použití i pro děti, které výraznou chuť odvarů zpravidla odmítají. 


Formy: 

  • BYLINNÝ ODVAR - Bylinné odvary jsou nejúčinnější variantou a jejich chuť je vpravdě nezaměnitelná. Bylinný odvar je při vaření zataven do sáčku, který je vakuově balený, takže nedochází ke kažení. Velice silná a časově úsporná varianta Tangu, díky tomu, že odpadá vaření doma. 
  • GRANULÁT - prášek, který lze připravit jako instantní nápoj. Zejména vhodný pro dětičky. Chuť je také výrazná, ale je méně intenzivní než u odvaru.
  • WAN kuličky - vhodné na cesty - vařené ingredience spojované Kukuřičným/rýžovým škrobem. Vhodné i pro děti
  • PIEN tablety - vhodné na cesty - rozemleté, slisované byliny. 
  • Na rozdíl od wanů, nedochází k vaření bylin ale bylinky jsou k sobě slisovány. Některým lidem může tato forma tablet vyhovovat více. 
  • TANG - směs surových bylin, které je potřeba louhovat a následně vařit, přesto, že je to jedna z nejúčinnějších forem, díky časové náročnosti při vaření není tak hojně využívána.